آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 23/8/1389‏بنا به پیشنهاد شماره 17699/11مورخ 25/8/1387‏وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور
مصوب 1389,08,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1‏(اصلاحی 13/10/1389)- به منظور هماهنگ سازی تصمیمات و سیاستگذاریهای لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راههای کشور و رفع موانع و مشکلات اجرایی و ساختاری و پیشگیری از وقوع سوانح وتصادفات رانندگی و بهره برداری بهینه از تمامی امکانات موجود، کمیسیون ایمنی راههای کشور که در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1- ‏وزیر راه و ترابری (رییس کمیسیون)
2- ‏یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر
3- ‏یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر
4- ‏یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش به انتخاب وزیر
‏5 - یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر
6- یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر
7-‏ نماینده معرفی شده از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
8 ‏- یکی از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رییس سازمان
9 - رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
10 ‏- نماینده دادستان کل کشور به عنوان عضو ناظر ( در صورت معرفی )
11- ‏یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ( در صورت معرفی )
12- ‏رییس سازمان پزشکی قانونی کشور
13 ‏- رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- رییس کل بیمه مرکزی ایران
15- ‏رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
16- ‏رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور
17- رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

تبصره 1‏- جلسات کمیسیون هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده نیز با رأی اکثریت حاضران معتبر و توسط رییس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره 2 ‏- کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر دستگاهها بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده 2- به منظور تعیین اهداف، راهبردها و طرح های بهبود ایمنی راهها ، کمیسیون وظایف زیر را بر عهده ‏خواهد داشت:

الف - ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای ذیربط با ایمنی راهها

‏ب - تدوین سیاستهای لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راههای کشور و ارایه آن به مراجع قانونی ذی ربط.

پ - تدوین دستورالعمل های مربوط به شفاف سازی و احصای وظایف و اختیارات اعضا در ارتباط با ایمنی راهها و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع قانونی ذی ربط.

ت - بررسی و تدوین برنامه های اجرایی دستگاههای عضو در حوزه ایمنی راهها، بر اساس برنامه ریزی هماهنگ و یکپارچه در چارچوپ راهبردها و طرح های مصوب مرتبط با ایمنی راهها.

‏ث - جهت دهی فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی راهها.

ج - تدوین ضوابط و معیارهای فنی ایمنی راهها و محیط مؤثر اطراف آن با هدف کاهش نقاط پر تصادف راهها

چ - بررسی و پیشنهاد استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی و ارتقای سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه.

ح - بررسی و پیشنهاد دستورالعمل های مربوط به سرعت و کیفیت خدمات امدادی و فوریتهای پزشکی در راهها.

‏خ - ارایه پیشنهاد های لازم در جهت بهبود و تقویت سیستم مدیریتی اجرای قوانین و مقررات ترافیکی در سطح راهها، ارزیابی و نظارت برحسن عملکرد آن.

د - ارایه راهکارهای لازم در جهت ساماندهی و ،بهبود امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی راهها.

ذ - بررسی و ارایه راهکارهای لازم در جهت بهبود سطح بکارگیری فناوری های نوین جهت اجرا و نظارت بر قوانین ترافیکی راههای کشور.

ر - بررسی و ارایه راهکارهای بهبود وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید انواع گواهینامه و شرایط صلاحیت و سلامت رانندگان وسایل نقلیه عمومی و نحوه اعمال مقررات مربوط.

ز - بررسی و ارایه راهکارهای بهبود سیستم های اطلاع رسانی و تبلیغاتی به عنوان ابزاری جهت بهبود سطح خدمت رسانی و ایمنی حمل و نقل و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی ترافیک نزد کاربران مختلف راهها.

ژ - بررسی و ارایه راهکارهای لازم جهت بهبود سیستم های آموزش ایمنی در سطوح عمومی و تخصصی و تهیه برنامه هماهنگی فعالیتها بین دستگاههای ذیربط.

س - بهبود ارایه خدمات بیمه ای در زمینه حمل و نقل به منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و تصادفات رانندگی.

ش - پیشنهاد لازم برای وصول درآمد و تأمین منابع اعتباری برای صرف هزینه در امور ایمنی حمل و نقل به مراجع قانونی.

ص - ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راههای کشور با همکاری دستگاههای عضو

ض - نظارت و ارزیابی شاخصهای عملکردی ایمنی و اجرای مصوبات مرتبط با بهبود ایمنی راهها توسط اعضا و هر یک از کمیسیونهای مدیریت ایمنی راههای استانی و ارائه گزارش سالانه آن به هیئت وزیران

ط - بررسی تحلیلی تصادفات جاده ای عمده با همکاری دستگاههای ذی ربط و تدوین راهکارهای اصلاحی جهت جلوگیری از تکرار آنها.

ظ - سایر وظایف مندرج در ماده (14‏) آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب نامه شماره 114342/ ت 41191 ‏ک مورخ 4/6/1388‏.

ماده 3- دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وظایف دبیرخانه کمیسیون را بر عهده خواهد داشت.

ماده 4- دستگاههای عضو کمیسیون موظفند هر ساله میزان اعتبار لازم برای انجام وظایف مربوط را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به منظور درج در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و در صورت تخصیص با نظارت کمیسیون هزینه نمایند.

ماده 5 - کمیسیون جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای برنامه ریزی و نظارتی، بررسی های کارشناسی و تخصصی در موضوعات و مقوله های مختلف مرتبط با ایمنی راهها، می تواند نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاههای عضو کمیسیون اقدام نماید.

تبصره - دبیرخانه کمیسیون ، مسؤولیت هماهنگی دبیرخانه های کارگروههای تخصصی و کمیسیون های مدیریت ایمنی راههای استان، موضوع ماده (14) ‏آیین نامه یاد شده را بر عهده دارد.

ماده 6- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اجرای تصمیمات کمیسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره - دستگاههای عضو کمیسیون و کمیسیونهای مدیریت ایمنی راههای استان موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند.

ماده 7 ‏- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون را به منظور بررسی طرحهای کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن از محل اعتبارات موضوع ماده ( 27‏) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب 1387 ‏- تأمین و پرداخت نماید.

تبصره - در صورت عدم کفاف منابع مالی موضوع این ماده، بودجه مورد نیاز از محل اعتبارات وزارت راه و ترابری تأمین خواهد شد.

ماده 8 ‏- کمیسیون موظف است نتیجه فعالیتهای انجام شده، طرحهای تصویب شده و نحوه همکاری و عملکرد هر یک از دستگاههای عضو را هر شش ماه یک بار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و هر سال یک بار به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده 9‏- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 11499/ت 25406 مورخ 7/3/1382‏می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور