آیین‌نامه اجرایی ماده (34) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 17 / 11 / 1397 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (34) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌ نامه اجرایی ماده (34) قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1397,11,17

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:

الف - دام زنده: حیوانات (خشکی ‌زی یا آبزی) مهره‌ دار (پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهیان) یا بی ‌مهره (از جمله بندپایان) که برای تولید غذای انسان یا حیوان یا اهداف تجاری، آزمایشگاهی، ورزشی یا تفریحی (از جمله حیوانات باغ وحش)، پرورش و نگهداری می ‌شوند.

ب - فرآورده‌ های با منشأ دامی: فرآورده‌ های خام یا فراوری شده، اعم از خوراکی یا غیرخوراکی که از منشأ دام به دست می ‌آیند.

پ - فراورده‌ های غیرخام دامی: فراورده‌ های دامی موضوع تبصره بند (الف) ماده (1) آیین‌ نامه اجرایی بند (ث) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور موضوع تصویب ‌نامه شماره 51620/ت55331هـ مورخ 25/ 4/ 1397.

ت - خوراک دام: مواد خام یا فراوری شده (از جمله مواد غذایی متراکم و مکمل‌ های غذای دام) که جهت تأمین نیازهای رشد، نگهداری، تولید و کار به مصرف تغذیه دام می رسند.

ث - اقلام موضوع این آیین نامه: دام زنده، فراورده‌ های با منشأ دامی و خوراک دام.

ج - مصرف ‌‎کننده: اشخاصی که اقلام موضوع این آیین ‌نامه را مصرف می‌ کنند.

چ - متصدی: اشخاصی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌ آوری، جمع ‌آوری، نگهداری، بسته ‌بندی، حمل و نقل و توزیع فراورده ‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند.

ح - سازمان: سازمان دامپزشکی کشور.

خ - مسئول فنی بهداشتی: شخصی که پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان نظام دامپزشکی و با اخذ پروانه مربوط از سازمان و ادارات تابعه، وظیفه واپایش (کنترل) بهداشتی را در واحدهای موضوع آیین ‌نامه یاد شده، مطابق شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان بر عهده دارد.

ماده 2- متصدی در خصوص اقلام موضوع این آیین نامه، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعلامی از سوی سازمان است.

تبصره 1- ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی موضوع این ماده با رعایت مقررات موضوع بند (ی) ماده (2) قانون نظام جامع دامپروری کشور – مصوب 1388- و آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی - مصوب 1379- توسط سازمان تهیه و اعلام می‌ شود.

تبصره 2- متصدی هر یک از امور عمل ‌آوری، جمع ‌آوری، نگهداری، بسته‌ بندی، حمل و نقل و توزیع فراورده‌ های غیرخام دامی، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی هر فراورده اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می ‌باشد.

ماده 3- تشخیص تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی، عدم به کارگیری مسئول فنی بهداشتی و نیز ناسالم یا غیربهداشتی بودن اقلام موضوع این آیین‌ نامه در صلاحیت سازمان، تعیین نوع و میزان خسارات وارد شده به مصرف کننده به عهده مرجع ذی ‌صلاح قانونی، تعیین نسبیت بین منشأ آسیب (قصور یا تقصیر مسئول فنی بهداشتی) و آسیب وارد شده و صدور حکم متناسب مطابق قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوط به عهده دادگاه صالح است.

تبصره - حکم این ماده نافی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ‌ای مسئولان فنی بهداشتی برابر قوانین و مقررات مربوط نیست.

ماده 4- متصدی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف - رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی با تأکید بر استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی و نیز به کارگیری روش های مناسب بهداشتی در تولید، استحصال، تهیه، جمع ‌آوری، نگهداری، بسته ‌بندی، توزیع،‌ حمل و نقل و عرضه اقلام موضوع این آیین ‌نامه.

ب - به کارگیری مسئول فنی بهداشتی و فعالیت در امور مربوط صرفاً با حضور و نظارت وی یا جانشین معرفی شده به سازمان.

پ - خودداری از هرگونه دخالت در حوزه تخصصی وظایف مسئول فنی بهداشتی یا ممانعت از انجام وظیفه واپایش (کنترل) بهداشتی و سلب استقلال رأی وی.

ت - خودداری از هرگونه فعل یا ترک فعلی در مراحل تولید، استحصال، تهیه، جمع ‌آوری، نگهداری، بسته‌ بندی، توزیع، حمل و نقل و عرضه اقلام موضوع این آیین ‌نامه که سبب آسیب به سلامت یا ضرر و زیان مصرف‌ کننده در اثر تغییر در وضعیت سلامت یا ویژگی‌ های بهداشتی (حسی، فیزیکی، شیمیایی یا میکروبی) مربوط یا انقضای تاریخ مصرف یا مغایرت در اطلاعات مندرج در نشانه ‌گذاری این اقلام شود.

تبصره 1- اجرای این ماده نافی مسئولیت‌ های قانونی متصدی هر یک از امور مرتبط با فراورده‌ های غیرخام دامی در رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی موضوع تبصره (2) ماده (2) این آیین‌ نامه نیست و در صورت بروز تخلف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات قانونی خواهد بود.

تبصره 2- نحوه به کارگیری مسئول فنی بهداشتی در مواردی که تعدادی دام به مقیاس غیرتجاری یا به روش کوچ‌ رو (ییلاق و قشلاق) نگهداری و پرورش داده می ‌شود، بر اساس دستورالعمل و برنامه زمان ‌بندی سازمان است.

ماده 5- مسئول فنی بهداشتی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف - انجام کامل و دقیق وظایف ابلاغی از سوی سازمان.

ب - حضور در واحد تحت نظارت در زمان‌ های فعالیت واحد و مورد توافق در قرارداد و ثبت حضور در سامانه ‌ای که ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین ‌نامه از سوی سازمان طراحی و اجرا خواهد شد.

پ - گزارش کامل و به موقع هرگونه تخلف بهداشتی موضوع ماده (3) این آیین ‌نامه در واحد تحت نظارت در سامانه‌ های مرتبط.

ماده 6- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این آیین ‌نامه، با توسعه سامانه الکترونیکی ردیابی اقلام موضوع این آیین‌ نامه، امکان تبادل داده‌ های آن با سامانه جامع یکپارچه ‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت (سامانه جامع تجارت)، تعامل با زیرسامانه ‌های انبار، شناسه کالا و شناسه رهگیری برابر مقررات آیین‌ نامه ‌های مربوط و نیز درگاه مورد نیاز جهت دسترسی شرکت ‌های بیمه ‌گر فعال در زمینه جبران خسارات احتمالی موضوع این آیین ‌نامه را فراهم کند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور