فهرست مشاوره های جرایم پزشکی


خراب شدن عمل بلفا و عمل لیفت شقیقه؟

عمل بلفا کردم(پلک چشم)روز بخیه زد یه پلکم پاره کرد گفت ببخشید دستیارم عملت کرده بود الان باز بی حسی میزنم بخیه میزنم شش روز بعد رفتم باز بخیه بکشه گفتم پلکم جوش زده درد میکنه گفت چیزی نیست نخ جامونده دوباره شکافت بخیه زد اون یکی پلکمم جای بخیه ورم داشت شکافت بخیه زد جای جبرانش جراحی لیفت شقیقه کرد که الان بعد شش ماه یه طرف سرم کچل شده و خارش داره شکایت کردم متوجه شدم ایشون دروغ گفته دکتر نبوده قاضی دستور داد معاونت پزشکی به همراه مامور برن تحقیق گویا یه دکتر اونجا اومده گفته مسئولیت اینجا با من برای منه اینجا شب قبل پزشک قانونی ک باید میرفتم یه دکتر زنگ زد گفت پزشک فلانی هستم که عملت کردم گفت من شما رو نمیشناسم گفت اون که عملت کرده دستیارم بوده من خبر نداشتم .پزشک قانونی دیروز بودم بهم گفتن چرا تحقیق نکردی چرا از اینستا پیدا کردی چرا قبلش نرفتی ببینی بعد مستقیم رفتی عمل بعد یکی دیگه هم بود اونجا گفت برو پلکشو ببین فقط یه لحظه دست به پلکم که جای بخیه مونده دست زد گفت سرش. ببین دید گفت ریخته درست بعد گفت بفرمایید جواب سه هفته دیگه میره دادسرا.میخواستم حدود دیه من شما میدونید بگید؟

شکایت از پزشک متخلف

سلام در سال 96 در مطب یه پزشک عمومی جراحی زیبای لیفت ابرو انجام دادم که منجر به صدامات مادالعمر اینجانب شد شکایت از این پزشک متخلف انجام شد و طی پروسه زمانبر در چندین نوبت عمل جراحی این پزشک به دور از موازین علمی و در محیط غیر از اتاق عمل شناخته شد که ده درصد مبلغ دیه محکوم شد از سال 96 تا الان که 1400 هستیم همیشه با طرح اعتراض پرونده خود را به تاخیر انداخته تا جایی که حکم جلب ایشان گرفته شد به درب مطب با مامور مراجعه کردم درب مطب را باز نکرد وقتی هوا تاریک شد از مطب خارج شد نیرو محترم انتظامی از جلب ایشان در تاریکی هوا اجتناب کرد این پزشک متخلف روز بعد دوباره نسبت به حکم پرداخت دیه اعتراض اعسار کرده که فورا برای بنده پیامک تجدید نظر خواهی اومده بنده برام جای سوال داره که ایشان بارها نسبت به پرداخت دیه اعسار کردن هر بار نیز پذیرفته نشده پس چرا مجدا پرونده به تجدید نظر خواهی رفته ؟؟؟؟