شورای امنیت سازمان ملل متحد:وتو و تحول در نحوه کاربرد آن

نویسنده: ارسلان جمشیدی رضا موسی زاده

انتشارات: نشر میزان

قطع: وزیری

سال: 1394

قیمت: 11000 تومان

ّ