فهرست دفاتر خدمات الکترونیکی سراسر کشور (112 مورد)


دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 9 تهران کد 901

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 9 تهران کد 901

منطقه:منطقه 9 تهران

آدرس:خیابان آزادی - خیابان دکتر هوشیار - مقابل پارک - پلاک 1/122 تلفن : 66021800
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 5 تهران کد 509

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 5 تهران کد 509

منطقه:منطقه 5 تهران

آدرس:خیابان آیت اله کاشانی- روبه روی شهرداری منطقه 5، نبش خیابان عقیل، پلاک 380 تلفن : 44004666
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 17 تهران کد 1703

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 17 تهران کد 1703

منطقه:منطقه 17 تهران

آدرس:خیابان ابوذر ، خیابان بهبودی ، پلاک 260 نبش کوچه سوم تلفن : 49-55149348
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 7 تهران کد 703

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 7 تهران کد 703

منطقه:منطقه 7 تهران

آدرس:خیابان استاد مطهری ، بعد از خیابان سلیمان خاطر ، پلاک 146 ، واحد 2 تلفن : 6-88315345
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 5 تهران کد 504

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 5 تهران کد 504

منطقه:منطقه 5 تهران

آدرس:خیابان اشرفی اصفهانی، 35 متری گلستان، روبه روی آتش نشانی، پلاک 50، تلفن: 44601070
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 11 تهران کد 1101

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 11 تهران کد 1101

منطقه:منطقه 11 تهران

آدرس:خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران خیابان فخر رازی تقاطع شهیدنظری پلاک84 تلفن : 66476700
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 14 تهران کد 1406

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 14 تهران کد 1406

منطقه:منطقه 14 تهران

آدرس:خیابان پیروزی - خیابان افراسیابی - روبروی لادن غربی - پلاک 472 تلفن: 77488783
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 13 تهران کد 1304

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 13 تهران کد 1304

منطقه:منطقه 13 تهران

آدرس:خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیروی هوایی، ضلع شمال شرقی فلکه اول،پ 18،طبقه اول تلفن : 77435747
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 10 تهران کد 1001

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 10 تهران کد 1001

منطقه:منطقه 10 تهران

آدرس:خیابان جیحون، بین خیابان مرتضوی و کمیل، نبش کوچه ازلی تاش، پلاک 2، طبقه 2 تلفن : 66351572
دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 15 تهران کد 1503

دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه 15 تهران کد 1503

منطقه:منطقه 15 تهران

آدرس:خیابان خاوران روبروی ترمینال خاوران ساخمان آهنگ 184 تلفن : 14-36050911