دفاتر ازدواج و طلاق شهر چناران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 19چناران در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 19چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:مرتضی جاودانی شانه سازاول

آدرس:چناران طالقانی یک(معلم) روبروی شورای شهر چناران - کد پستی: 9147633655
دفتر ازدواج و طلاق شماره 80چناران در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 80چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:حسن سلطانی

آدرس:چناران میدان بسیج دور میدان جنب بانک سپه - کد پستی: 9361646414
دفتر ازدواج و طلاق شماره 91چناران در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 91چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:اسماعیل حسین زاده

آدرس:چناران خیابان طالقانی 1 روبروی اتش نشانی جنب شبکه بهداشت پلاک 37 - کد پستی: 9361773315

دفاتر اسناد رسمی شهر چناران

دفتر اسناد رسمی شماره 38چناران در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 38چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:سیدمحمدرضا هاشمی سیما

آدرس:چناران نبش طالقانی 2 مجتمع تجاری اداری رویال طبقه دوم - کد پستی: 9361734169
دفتر اسناد رسمی شماره 40چناران در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 40چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:عباس خسروی منش

آدرس:چناران خیابان امام حاشیه میدان بسیج پلاک 33 - کد پستی: 9361765313
دفتر اسناد رسمی شماره 28چناران در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 28چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:معصومه جهانی دوست

آدرس:چناران بلوار امام خمینی بعد از چهارراه مطهری ساختمان حکیم - کد پستی: 9178713668
دفتر اسناد رسمی شماره 4چناران در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 4چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:فاطمه منفردی

آدرس:چناران بلوار شهید خوشرو ابتدای خوشرو 2 - کد پستی: 9361968683
دفتر اسناد رسمی شماره 5چناران در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 5چناران در استان خراسان رضوی

سردفتر:مسعود انبیائی

آدرس:شهرجدیدگلبهار بلوارچهارباغ مجتمع زیتون طبقه اول واحد1 - کد پستی: 9361474137

دفاتر پلیس+10 شهر چناران

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 512823چناراناستان خراسان رضوی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 512823چناراناستان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - چناران - چناران - بلوار شهید خوشرو- نبش خوشرو 1 پلاک 4 دفتر پلیس +10
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 512824چناراناستان خراسان رضوی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 512824چناراناستان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - چناران - چناران-چهارراه شهدا-خیابان جانبازان-جنب درمانگاه باران

کلانتری های شهر چناران

پاسگاه اردکان چناران استان خراسان رضوی

پاسگاه اردکان چناران استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - چناران کیلومتر 20 جاده چناران به قوچان روستای اردکان
پاسگاه سید آباد چناران استان خراسان رضوی

پاسگاه سید آباد چناران استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - چناران کیلومتر 15 جاده چناران به قوچان
کلانتری 11 امام خمینی چناران استان خراسان رضوی

کلانتری 11 امام خمینی چناران استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - چناران چهارراه شهدا
کلانتری 12 گلمکان چناران استان خراسان رضوی

کلانتری 12 گلمکان چناران استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - چناران کیلومتر 23 شهر گلمکان روبروی اردوگاه شهید بهشتی
کلانتری 13 گلبهار چناران استان خراسان رضوی

کلانتری 13 گلبهار چناران استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - چناران کیلومتر 7 شهر گلبهار بلوار ابن سینا