دفاتر اسناد رسمی شهر دیواندره

دفتر اسناد رسمی شماره 103دیواندره در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 103دیواندره در استان کردستان

سردفتر:جبار کرمی

آدرس:دیواندره-خ امام روبروی پاساژ شهرداری جنب داروخانه دکترکرمی - کد پستی: 6641633631
دفتر اسناد رسمی شماره 15دیواندره در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 15دیواندره در استان کردستان

سردفتر:عطاء فتاحی

آدرس:دیواندره خ امام خ نماز روبروی مسجد جامع - کد پستی: 6641846118
دفتر اسناد رسمی شماره 32دیواندره در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 32دیواندره در استان کردستان

سردفتر:سیدابراهیم رضائی

آدرس:دیواندره خیابان امام جنب بانک ملی مرکزی - کد پستی: 6641856118
دفتر اسناد رسمی شماره 87دیواندره در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 87دیواندره در استان کردستان

سردفتر:فرشاد شاه محمدی

آدرس:دیواندره خیابان امام روبه روی بانک سپه کوچه یاسر - کد پستی: 6641615798
دفتر اسناد رسمی شماره 86دیواندره در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 86دیواندره در استان کردستان

سردفتر:سعدین سعیدی

آدرس:دیواندره خ امام خمینی روبروی مجتمع تجاری زرین کردستان - کد پستی: 6641635494

دفاتر پلیس+10 شهر دیواندره

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 872114دیواندرهاستان کردستان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 872114دیواندرهاستان کردستان

آدرس:کردستان - دیواندره - دیواندره خیابان امام کوچه روبروی بانک تجارت

کلانتری های شهر دیواندره

پاسگاه انتظامی کوله دیواندره استان کردستان

پاسگاه انتظامی کوله دیواندره استان کردستان

آدرس:کیلومتر 15 دیواندره به سنندج - روستای کوله
پاسگاه انتظامی چل چشمه دیواندره استان کردستان

پاسگاه انتظامی چل چشمه دیواندره استان کردستان

آدرس:کیلومتر 50 دیواندره به سقز - روستای شریف آباد
پاسگاه انتظامی بهارستان دیواندره استان کردستان

پاسگاه انتظامی بهارستان دیواندره استان کردستان

آدرس:کیلومتر 35 دیواندره به سنندج - روستای حسین آباد شمالی
پاسگاه قراطوره دیواندره استان کردستان

پاسگاه قراطوره دیواندره استان کردستان

آدرس:کیلومتر 30 دیواندره به بیجار - روستای گاو شله
پاسگاه انتظامی نساره دیواندره استان کردستان

پاسگاه انتظامی نساره دیواندره استان کردستان

آدرس:کیلومتر 7 دیواندره به سنندج - سه راهی بیجار