دفاتر ازدواج و طلاق شهر چالوس

دفتر ازدواج و طلاق شماره 228چالوس در استان مازندران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 228چالوس در استان مازندران

سردفتر:حسینعلی سام دلیری

آدرس:مازندران - چالوس – خیابان عاشورا – پاساژ میلاد - کد پستی: 4661816551
دفتر ازدواج و طلاق شماره 145چالوس در استان مازندران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 145چالوس در استان مازندران

سردفتر:ابوطالب پنجه علی پورکاکرودی

آدرس:چالوس - خیابان دوستگر- پاساژ میربابایی - طبقه2 - کد پستی: 4661814697
دفتر ازدواج و طلاق شماره 174چالوس در استان مازندران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 174چالوس در استان مازندران

سردفتر:علی اکبر ضیائی فرد

آدرس:چالوس بلوار شهید بهشتی روبروی پاساز ملت دفترخانه ازدواج 174. - کد پستی: 4661515837
دفتر ازدواج و طلاق شماره 16چالوس در استان مازندران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 16چالوس در استان مازندران

سردفتر:حسن توکلی کندس کلائی

آدرس:چالوس خیابان ابن سینا شماره 37 - کد پستی: 4661954793
دفتر ازدواج و طلاق شماره 3چالوس در استان مازندران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 3چالوس در استان مازندران

سردفتر:علی اوسط سعیدی

آدرس:چالوس خیابان سعدی - ساختمان آقای سعید قطبی طبقه اول. - کد پستی: 4661615656

دفاتر اسناد رسمی شهر چالوس

دفتر اسناد رسمی شماره 213چالوس در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 213چالوس در استان مازندران

سردفتر:محسن کیادلیری

آدرس:چالوس ابتدای خ رادیو دریا روبروی فرماندهی انتظامی - کد پستی: 4661616813
دفتر اسناد رسمی شماره 224چالوس در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 224چالوس در استان مازندران

سردفتر:هادی صالح پور

آدرس:چالوس خیابان 17شهریور روبروی اداره مخابرات . - کد پستی: 4661947979
دفتر اسناد رسمی شماره 3چالوس در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 3چالوس در استان مازندران

سردفتر:فرامرز شادمان

آدرس:چالوس خیابان 17 شهریور روبروی سینما جهان نما - کد پستی: 4661963657
دفتر اسناد رسمی شماره 84چالوس در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 84چالوس در استان مازندران

سردفتر:حسین عدل

آدرس:چالوس -خ امام نرسیده به بلوار امام رضا-جنب بانک مسکن - کد پستی: 4661648418
دفتر اسناد رسمی شماره 1چالوس در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 1چالوس در استان مازندران

سردفتر:محمدرضا جلالی فر

آدرس:چالوس خیابان امام روبروی شهربانی سابق - کد پستی: 4631715139

دفاتر پلیس+10 شهر چالوس

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 1511912چالوساستان مازندران

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 1511912چالوساستان مازندران

آدرس:مازندران - چالوس - چالوس - خیابان 17 شهریور - روبروی نمایندگی سایپا

کلانتری های شهر چالوس

کلانتری 13 مرزن آباد چالوس استان مازندران

کلانتری 13 مرزن آباد چالوس استان مازندران

آدرس:مرزن آباد - روبروی شهرداری
پاسگاه کلاردشت چالوس استان مازندران

پاسگاه کلاردشت چالوس استان مازندران

آدرس:شهر کلاردشت - 35 کیلومتری جاده چالوس به کلاردشت
پاسگاه  ولی آباد (کوهستان) چالوس استان مازندران

پاسگاه ولی آباد (کوهستان) چالوس استان مازندران

آدرس:65 کیلومتری جاده چالوس به ولی آباد