دفاتر ازدواج و طلاق شهر دلیجان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 15دلیجان در استان مرکزی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 15دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:نصراله نوروززاده

آدرس:دلیجان خیابان امام خمینی ابتدای کوچه شهید سید نظام جلالی - کد پستی: 3791814937
دفتر ازدواج و طلاق شماره 1دلیجان در استان مرکزی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:سیداکبر قهاری

آدرس:خیابان رازی انتهای کوچه شهیدابراهیمی منزل آخرسمت راست - کد پستی: 3791194966
دفتر ازدواج و طلاق شماره 2دلیجان در استان مرکزی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 2دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:حسین منصوری

آدرس:دلیجان خیابان طالقانی کوچه شهید عابدین فدایی - کد پستی: 3791835536
دفتر ازدواج و طلاق شماره 4دلیجان در استان مرکزی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 4دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:ابوالقاسم پورهدایت

آدرس:دلیجان خیابان امام روبروی مسجد اعظم طبقه فوقانی - کد پستی: 3791786396

دفاتر اسناد رسمی شهر دلیجان

دفتر اسناد رسمی شماره 4دلیجان در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 4دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:حسن نوروزنژاد

آدرس:دلیجان خ طالقانی روبروی داروخانه سیدالشهدا (دکتر منصوری)کوچه شهیدحبیب قاسمی ساختمان ساینا طبقه اول - کد پستی: 3791183619
دفتر اسناد رسمی شماره 1دلیجان در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 1دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:ابراهیم جلالی

آدرس:دلیجان خیابان طالقانی روبروی پارک بین چاپ پیام و پاساژ کوثر نبش کوچه کمیل کد پستی: 3791817468 - کد پستی: 3791817468
دفتر اسناد رسمی شماره 3دلیجان در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 3دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:مهدی شفیعی

آدرس:دلیجان خ رازی پشت پارک طالقانی ط فوقانی املاک یوسفی دفتریار : محسن فنائی - کد پستی: 3791188183
دفتر اسناد رسمی شماره 5دلیجان در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 5دلیجان در استان مرکزی

سردفتر:رضا اکبری

آدرس:دلیجان انتهای خیابان طالقانی نبش کوچه شهید مسلم قاسمی کدپستی : 3791178199 - کد پستی: 3791178188

کلانتری های شهر دلیجان

کلانتری 11 دلیجان دلیجان استان مرکزی

کلانتری 11 دلیجان دلیجان استان مرکزی

آدرس:شهرستان دلیجان - ابتدای ورودی دلیجان از سمت اصفهان
کلانتری 13 نراق دلیجان استان مرکزی

کلانتری 13 نراق دلیجان استان مرکزی

آدرس:شهرستان دلیجان - شهر نراق - خیابان امام میدان فاضل نراقی
پاسگاه انتظامی دو دهک دلیجان استان مرکزی

پاسگاه انتظامی دو دهک دلیجان استان مرکزی

آدرس:شهرستان دلیجان - کیلومتر 20 محور دلیجان به شهرستان قم روستای دودهک
پاسگاه انتظامی جاسب دلیجان استان مرکزی

پاسگاه انتظامی جاسب دلیجان استان مرکزی

آدرس:شهرستان دلیجان - کیلومتر 35 محور دلیجان به روستای جاسب روستای بی جگان
پاسگاه انتظامی هستی جان دلیجان استان مرکزی

پاسگاه انتظامی هستی جان دلیجان استان مرکزی

آدرس:شهرستان دلیجان - کیلومتر 20 محور دلیجان به اصفهان روستای هستی جان