دفاتر ازدواج و طلاق شهر کهریزک

دفتر ازدواج و طلاق شماره 2کهریزک در استان تهران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 2کهریزک در استان تهران

سردفتر:امین جهانیان

آدرس:کهریزک-باقرشهر-بلوار غدیر-پایین تر ازبانک ملی-ساختمان بانک انصار-طبقه 2-واحد 8 - کد پستی: 1814196588
دفتر ازدواج و طلاق شماره 415کهریزک در استان تهران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 415کهریزک در استان تهران

سردفتر:رضا حیدری هزارآبادی

آدرس:باقرشهر بعداز بانک ملی روبروی تالار پذیرایی قمری پ381 ط فوقانی - کد پستی: 1815194311
دفتر ازدواج و طلاق شماره 1کهریزک در استان تهران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1کهریزک در استان تهران

سردفتر:ولی تهمتنی یامچی

آدرس:تهران ، ری ، باقرشهر ،بلوارغدیر ، نبش 30 متری امام خمینی(ره) ساختمان جهان ، پلاک 315 - کد پستی: 1813163134

دفاتر اسناد رسمی شهر کهریزک

دفتر اسناد رسمی شماره 21کهریزک در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 21کهریزک در استان تهران

سردفتر:حسین خلیلی منفرد

آدرس:شهرری - باقرشهر - بلوار غدیر- نبش کوچه شهید محمدی- پلاک178 - کد پستی: 1814195179
دفتر اسناد رسمی شماره 5کهریزک در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 5کهریزک در استان تهران

سردفتر:قاسم قاسملی

آدرس:باقرشهر بلوار الغدیر روبروی تالار قمری جنب کوچه حاج عسگری پلاک 381 - کد پستی: 1813164846
دفتر اسناد رسمی شماره 2کهریزک در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 2کهریزک در استان تهران

سردفتر:مهسا قموشی رامندی

آدرس:کهریزک - جاده قم - جنب مسجد امام سجاد (ع) - کوچه شهید موگوئی - طبقه دوم - کد پستی: 1816146914
دفتر اسناد رسمی شماره 8کهریزک در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 8کهریزک در استان تهران

سردفتر:زهرا احمدی

آدرس:باقر شهر روبروی سی متری امام خمینی نبش کوچه شهید اسماعیلی طبقه فوقانی بانک پارسیان واحد 6 - کد پستی: 1814199358
دفتر اسناد رسمی شماره 6کهریزک در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 6کهریزک در استان تهران

سردفتر:محمد عزیزی

آدرس:تهران شهرری باقر شهر جاده قمصر خیابان انرژی پلاک 129 - کد پستی: 1819134417