فهرست دفاتر ازدواج و طلاق شهر شوش (4444 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 41شوش در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 41شوش در استان خوزستان

سردفتر:سیدحمزه موسوی

آدرس:شوش خ امام خمینی ره خ باهنر - کد پستی: 6471843374
دفتر ازدواج و طلاق شماره 201شوش در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 201شوش در استان خوزستان

سردفتر:عبدالرضا چنانیان

آدرس:شوش خ عدالت پ2 - کد پستی: 6471637997
دفتر ازدواج و طلاق شماره 57شوش در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 57شوش در استان خوزستان

سردفتر:حسین ال کثیر

آدرس:شوش خیابان امام خمینی بین میدان یازهراومعلم جنب مصلی نمازجمعه - کد پستی: 64731-5346
دفتر ازدواج و طلاق شماره 86شوش در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 86شوش در استان خوزستان

سردفتر:رضا بداوی

آدرس:شوش خیابان باهنر پلاک 25 - کد پستی: 6477147958
دفتر ازدواج و طلاق شماره 68شوش در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 68شوش در استان خوزستان

سردفتر:جمیل عیسی مزرعی

آدرس:شوش خیابان شهید باهنر - کد پستی: 6471818343
دفتر ازدواج و طلاق شماره 206شوش در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 206شوش در استان خوزستان

سردفتر:علی زمانی اصل

آدرس:شوش دانیال(ع)- خیابان شریعتی( چهاردستگاه) -جنب پاساژ انعام- پلاک 44 - کد پستی: 6471833653