فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر سرخس (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 6سرخس در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 6سرخس در استان خراسان رضوی

سردفتر:فاطمه حیدری

آدرس:خراسان رضوی- شهرستان سرخس - ابتدای خیابان امام خمینی - بعد از بانک مسکن - مقابل اداره بنیاد شهید - طبقه اول
دفتر اسناد رسمی شماره 3سرخس در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 3سرخس در استان خراسان رضوی

سردفتر:جلال باتقوی

آدرس:سرخس - طالقانی شرقی روبروی هتل ابریشم - کد پستی: 1111111111
دفتر اسناد رسمی شماره 1سرخس در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 1سرخس در استان خراسان رضوی

سردفتر:علیرضا جهانی

آدرس:سرخس خیابان امام خمینی 6 جنب عکاسی ندا - کد پستی: 9381753775
دفتر اسناد رسمی شماره 4سرخس در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 4سرخس در استان خراسان رضوی

سردفتر:مهدی شیخ بهاءالدین زاده

آدرس:سرخس،طالقانی شرقی ،پشت مسجد جامع ،طبقه بالای گل فروشی رحمت - کد پستی: 9381859458