فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر اهواز (7623 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 68اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 68اهواز در استان خوزستان

سردفتر:فرخ دارستانی

آدرس:اهواز گلستان خیابان فروردین نبش بوستان (آبان) - کد پستی: 6136688165
دفتر اسناد رسمی شماره 137اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 137اهواز در استان خوزستان

سردفتر:حمید ویسی

آدرس:اهواز: کوی باهنر بلوار معلم روبروی بانک ملی - کد پستی: 6176965943
دفتر اسناد رسمی شماره 264اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 264اهواز در استان خوزستان

سردفتر:فاضل عباسی

آدرس:اهواز، گلستان خ فروردین بین دی و بهمن جنب مسجد فاطمیه گلستان بالای بانک رسالت طبقه یک واحد 2 - کد پستی: 6135969869
دفتر اسناد رسمی شماره 321اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 321اهواز در استان خوزستان

سردفتر:فاطمه حیادر

آدرس:اهوازاتوبان گلستان میدان کودک پیچ شهرک دانشگاه نبش خیابان یک دانشجو دفتریار عبدالرضا حیادر - کد پستی: 6134911979
دفتر اسناد رسمی شماره 191اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 191اهواز در استان خوزستان

سردفتر:علی موحدی

آدرس:اهواز-بلوار آیه الله بهبهانی جنوبی-انتهای مجتمع نمایشگاههای اتومبیل-ورودی سوم جنب اتحادیه اتومبیلها - کد پستی: 6185814683
دفتر اسناد رسمی شماره 145اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 145اهواز در استان خوزستان

سردفتر:جمال نعامی

آدرس:اهوازپردیس بلوارگلشن بین خیابان گلدسته و گلفام ساختمان 2012 دفترخانه 145 اهواز - کد پستی: 6139647761
دفتر اسناد رسمی شماره 95اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 95اهواز در استان خوزستان

سردفتر:مجید جاسمی زرگانی

آدرس:اهواز-زیتون کارمندی خ فاطمی فلکه پارک - کد پستی: 6163894831
دفتر اسناد رسمی شماره 320اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 320اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سولماز شهنی زاده

آدرس:اهواززیتون کارمندی خیابان زیتون بین فلکه چیتا و پارک نبش هدایت پلاک 80 طبقه اول - کد پستی: 6163847751
دفتر اسناد رسمی شماره 180اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 180اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سالم موسوی

آدرس:اهوازکمپلوخ انقلاب نبش خ ناصرخسرو جنوبی پ00 7 طبقه اول - کد پستی: 6143794481
دفتر اسناد رسمی شماره 146اهواز در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 146اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سیدمسعود حسینی

آدرس:اهوازکوی سپیدارسه راه باهنرجنب داروخانه قبله شناس - کد پستی: 6177634486