فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر سمنان (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 27سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 27سمنان در استان سمنان

سردفتر:نوید نیک خواه

آدرس: سمنان، باغ فامیلی، بین فرعی 8 و 10
دفتر اسناد رسمی شماره 26سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 26سمنان در استان سمنان

سردفتر:منصوره حیدری هائی

آدرس:بلوار قائم جنب بانک تجارت مجتمع قائم طبقه اول واحد یک - کد پستی: 3519619846
دفتر اسناد رسمی شماره 2سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 2سمنان در استان سمنان

سردفتر:رضا دخانیان

آدرس:سمنان - باغ فردوس - جنب مسجد ولی عصر(عجل ا... فرجه) - کد پستی: 3519686835
دفتر اسناد رسمی شماره 24سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 24سمنان در استان سمنان

سردفتر:زهرا بینقی

آدرس:سمنان :میدان مشاهیر-خیابان قدس9-جنب پوشاک مدیران--مجتمع دیبا-ط3واحد8 - کد پستی: 3519618467
دفتر اسناد رسمی شماره 12سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 12سمنان در استان سمنان

سردفتر:محمد قیومی

آدرس:سمنان 4راه صاحب شهیدفضل اله نوری پ38ط فوقانی چاپخانه نوین- - کد پستی: 3519713511
دفتر اسناد رسمی شماره 15سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 15سمنان در استان سمنان

سردفتر:محمدعلی حاجی پروانه

آدرس:سمنان باغ فامیلی مابین فرعی 8 و 10 ساختمان آریا طبقه دوم - کد پستی: 3514688578
دفتر اسناد رسمی شماره 22سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 22سمنان در استان سمنان

سردفتر:صدیقه بیگم شجاعی

آدرس:سمنان بلوار میرزای شیرازی نبش خیابان 12متری اول مجتمع مهستان طبقه اول - کد پستی: 3514614317
دفتر اسناد رسمی شماره 5سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 5سمنان در استان سمنان

سردفتر:محمود صوفی آبادی

آدرس:سمنان بلوار ولیعصر روبروی پارک سنگی ابتدای خ یاسر - کد پستی: 3519659536
دفتر اسناد رسمی شماره 6سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 6سمنان در استان سمنان

سردفتر:شیرین عبدوس

آدرس:سمنان -بلوارسعدی -ابتدای خیابان صاحب الامر روبروی درمانگاه حکیم طبقه اول - کد پستی: 3518758696
دفتر اسناد رسمی شماره 8سمنان در استان سمنان

دفتر اسناد رسمی شماره 8سمنان در استان سمنان

سردفتر:محمدرسول تجلی

آدرس:سمنان بلوارقائم (عج) نرسیده به میدان کوثر جنب پل عابر پیاده ساختمان آفتاب طبقه اول - کد پستی: 3517856351