فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر زابل (7621 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 46زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 46زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:

آدرس:زابل 4راه شهربانی خ فردوسی روبروی بانک صادرات مرکزی - کد پستی: 9861616578
دفتر اسناد رسمی شماره 81زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 81زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:سمیه آخوندی

آدرس:زابل بلوار کارگر تقاطع خیابان فردوسی-طبقه فوقانی مرکز تعویض پلاک - کد پستی: 9861647661
دفتر اسناد رسمی شماره 35زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 35زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:ناصر هاشم زائی

آدرس:زابل خ شهید پهلوان روبروی پارکینگ شهرداری - کد پستی: 9861745719
دفتر اسناد رسمی شماره 13زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 13زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:محمد میری

آدرس:زابل -خ فردوسی ط فوقانی صندوق قرض الحسنه المهدی - کد پستی: 9861745888
دفتر اسناد رسمی شماره 2زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 2زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:حسینعلی حسن پور

آدرس:زابل خ فردوسی طبقه فوقانی پاساژ علویان - کد پستی: 9861738168
دفتر اسناد رسمی شماره 26زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 26زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:احمدرضا آخوندی

آدرس:زابل -خ هامون نبش- خ بیرجندیها پ 222 - کد پستی: 9861753476
دفتر اسناد رسمی شماره 24زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 24زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:فرخ لقا امین

آدرس:زابل خیابان امام خمینی طبقه فوقانی چاپخانه امین - کد پستی: 9861734713
دفتر اسناد رسمی شماره 27زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 27زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:سعید خورسند

آدرس:زابل خیابان شهربانی روبروی خانه معلم - کد پستی: 9861734113
دفتر اسناد رسمی شماره 52زابل در استان سیستان و بلوچستان

دفتر اسناد رسمی شماره 52زابل در استان سیستان و بلوچستان

سردفتر:هادی خورسندی

آدرس:زابل -فلکه بشیرالله - ضلع شرقی ابتدای بلوار بسیج - کد پستی: 9861678333