فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر ارومیه (7631 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 49ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 49ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:مهدی سجادی فر

آدرس:ارومیه، برِ فلکه رودکی، طبقه دوم فوقانی بانک مسکن
دفتر اسناد رسمی شماره 6ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 6ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:دکتر علی عزیزی شیروانشاهی

آدرس:خیابان مولوی 1 روبه روی خیابان طوبی دفتر اسناد رسمی شماره 6