فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر رشت (7631 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 256رشت در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 256رشت در استان گیلان

سردفتر:فاطمه عالم زاده گرجی

آدرس:گیلان، رشت ، سبزه میدان ، ابتدای استاد سرا، ساختمان مهتاب، طبقه 4، واحد 15
دفتر اسناد رسمی شماره 237رشت در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 237رشت در استان گیلان

سردفتر:سید تقی شفیعی

آدرس:گیلان. رشت. توشیبا. نبش خیابان پاستور. ساختمان بانک توسعه صادرات. طبقه 5 واحد 13