فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر ساوه (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 19ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 19ساوه در استان مرکزی

سردفتر:مریم زیادی

آدرس:ابتدای خیابان طالقانی مجتمع تریتا طبقه دوم واحد 8
دفتر اسناد رسمی شماره 6ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 6ساوه در استان مرکزی

سردفتر:سید علی اکبر طباطبائی

آدرس:ساوه - بین میدان شهداء و شهرداری روبروی امام خمینی 4 - کد پستی: 3917653937
دفتر اسناد رسمی شماره 22ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 22ساوه در استان مرکزی

سردفتر:محبوبه اذانی

آدرس:ساوه- خیابان فردوسی 29 روبروی بانک کشاورزی - کد پستی: 3913913478
دفتر اسناد رسمی شماره 5ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 5ساوه در استان مرکزی

سردفتر:

آدرس:ساوه - کد پستی:
دفتر اسناد رسمی شماره 2ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 2ساوه در استان مرکزی

سردفتر:ناصر امیرحسینی

آدرس:ساوه : خ مطهری،جنب پاساژ نور،ساختمان رجبی،ط 1 - کد پستی: 3913944838
دفتر اسناد رسمی شماره 13ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 13ساوه در استان مرکزی

سردفتر:مجتبی فلاح

آدرس:ساوه پیاده راه امام خمینی کوی 18 ساختمان شرافتی طبقه اول - کد پستی: 3913916673
دفتر اسناد رسمی شماره 11ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 11ساوه در استان مرکزی

سردفتر:مهدی فیروزی

آدرس:ساوه خ استادمطهری نبش مطهری25روبروی هتل صدرا - کد پستی: 3914618875
دفتر اسناد رسمی شماره 10ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 10ساوه در استان مرکزی

سردفتر:محمد دهقانی

آدرس:ساوه خ امام ک شفق جنب بانک ملی - کد پستی: 3913935514
دفتر اسناد رسمی شماره 7ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 7ساوه در استان مرکزی

سردفتر:محمود محمدی

آدرس:ساوه خ امام کوچه بانک مسکن مرکزی - کد پستی: 3913936174
دفتر اسناد رسمی شماره 4ساوه در استان مرکزی

دفتر اسناد رسمی شماره 4ساوه در استان مرکزی

سردفتر:مهدی ندیری

آدرس:ساوه خ امام کوچه صالحی پ14 - کد پستی: 3913915918