فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر یزد (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 48یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 48یزد در استان یزد

سردفتر:عاطفه اسدی

آدرس:یزد بلوار شهید دشتی رو به رو بانک تجارت حمیدیا
دفتر اسناد رسمی شماره 61یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 61یزد در استان یزد

سردفتر:محمدرضا بهارستان فر

آدرس: یزد بلوار جمهوری روبروی مسجد قبا - کد پستی: 8916699156
دفتر اسناد رسمی شماره 32یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 32یزد در استان یزد

سردفتر:

آدرس:یزد - بلوارشهید باهنر - نرسیده به میدان امام حسین ( ع ) -روبروی شرکت گاز - کد پستی: 8916987857
دفتر اسناد رسمی شماره 103یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 103یزد در استان یزد

سردفتر:

آدرس:یزد - کد پستی:
دفتر اسناد رسمی شماره 1یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 1یزد در استان یزد

سردفتر:محمدحسین کریمی

آدرس:یزد - میدان باهنر - پلاک 758 - کد پستی: 8916978467
دفتر اسناد رسمی شماره 6یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 6یزد در استان یزد

سردفتر:محمدولی راعی عزآبادی

آدرس:یزد ابتدای بلوار آزادشهر سمت راست - کد پستی: 8917331748
دفتر اسناد رسمی شماره 94یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 94یزد در استان یزد

سردفتر:نجمه دهقان منشادی

آدرس:یزد ابتدای بلوار شهید دشتی جنب بازارچه میوه - کد پستی: 8915913779
دفتر اسناد رسمی شماره 91یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 91یزد در استان یزد

سردفتر:محمدحسین عطارزاده

آدرس:یزد بلوار آزادگان روبروی بانک تجارت - کد پستی: 8947114519
دفتر اسناد رسمی شماره 67یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 67یزد در استان یزد

سردفتر:عباسعلی بیکی

آدرس:یزد بلوار آزادگان نرسیده به سه راه آزادشهر ک ش17(مسجد ابوالفضل) - کد پستی: 8916914748
دفتر اسناد رسمی شماره 90یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 90یزد در استان یزد

سردفتر:مجتبی کشمیری

آدرس:یزد بلوار بسیج بعداز شهرداری منطقه2 - کد پستی: 8913763734