فهرست کلانتری ها و پاسگاه های شهر اهواز (2767 مورد)


کلانتری 12 اهواز استان خوزستان

کلانتری 12 اهواز استان خوزستان

آدرس:خ سلمان فارسی خ گندمی
کلانتری 14 اهواز استان خوزستان

کلانتری 14 اهواز استان خوزستان

آدرس:کیان آباد - 18 متری چهارم نبش وهابی
کلانتری 15 اهواز استان خوزستان

کلانتری 15 اهواز استان خوزستان

آدرس:خ انقلاب نبش غزنوی جنب پزشکی قانونی
کلانتری 16 اهواز استان خوزستان

کلانتری 16 اهواز استان خوزستان

آدرس:امانیه خ دزشرقی بین خ لقمان و عارف
کلانتری 20 اهواز استان خوزستان

کلانتری 20 اهواز استان خوزستان

آدرس:جاده اهواز ماهشهر بعد از میدان 4 اسب
کلانتری 23 اهواز استان خوزستان

کلانتری 23 اهواز استان خوزستان

آدرس:فاز 2 پادادشهر نبش بلوار سعادت
کلانتری 24 اهواز استان خوزستان

کلانتری 24 اهواز استان خوزستان

آدرس:جاده اهواز ماهشهر سه راهی تپه
کلانتری 30 اهواز استان خوزستان

کلانتری 30 اهواز استان خوزستان

آدرس:کوی نهضت آباد جنب شهرداری