فهرست کلانتری ها و پاسگاه های شهر شوش (2767 مورد)


کلانتری 11 شوش استان خوزستان

کلانتری 11 شوش استان خوزستان

آدرس:شوش انتهای خ بهداشت
کلانتری 12 شوش استان خوزستان

کلانتری 12 شوش استان خوزستان

آدرس:شوش - شهر شاوور
پاسگاه حسین آباد شوش استان خوزستان

پاسگاه حسین آباد شوش استان خوزستان

آدرس:بعد از پل ورودی بسمت اندیمشک
پاسگاه هفت تپه شوش استان خوزستان

پاسگاه هفت تپه شوش استان خوزستان

آدرس:جاده شوش - هفت تپه
پاسگاه سید عباس شوش استان خوزستان

پاسگاه سید عباس شوش استان خوزستان

آدرس:بین جاده روستای عبدالخان - سید عباس
پاسگاه سرخه شوش استان خوزستان

پاسگاه سرخه شوش استان خوزستان

آدرس:بین فتح المبین روستای سرخه
پاسگاه چنانه شوش استان خوزستان

پاسگاه چنانه شوش استان خوزستان

آدرس:جاده شوش اندیمشک روستای دوسلق
پاسگاه آهودشت شوش استان خوزستان

پاسگاه آهودشت شوش استان خوزستان

آدرس:جاده شوش اندیمشک روستای آهودشت