فهرست دفاتر پیشخوان دولت شهر شوش (6707 مورد)


دفتر پیشخوان دولت  حر شهرشوش شماره 72-21-1052 در استان خوزستان

دفتر پیشخوان دولت حر شهرشوش شماره 72-21-1052 در استان خوزستان

مسئول: مرضیه موسوی

آدرس:خیابان امام حسین(ع)- نبش خیابان شهید بهشتی- پلاک 42
دفتر پیشخوان دولت  شهرشوش شماره 72-21-1014 در استان خوزستان

دفتر پیشخوان دولت شهرشوش شماره 72-21-1014 در استان خوزستان

مسئول: رضا فرجی

آدرس:خیابان شریعتی ، خیابان دستغیب
دفتر پیشخوان دولت  شهرشوش شماره 72-21-1328 در استان خوزستان

دفتر پیشخوان دولت شهرشوش شماره 72-21-1328 در استان خوزستان

مسئول: کلثوم حیاری

آدرس:خیابان شهید دانش ، نرسیده به میدان شهدا ، جنب بانک صادرات
دفتر پیشخوان دولت  شهرشوش شماره 72-21-1160 در استان خوزستان

دفتر پیشخوان دولت شهرشوش شماره 72-21-1160 در استان خوزستان

مسئول: حسن رمضانی

آدرس:خیابان علامه طباطبایی- نبش خیابان هویزه
دفتر پیشخوان دولت  شهرشوش شماره 72-21-1276 در استان خوزستان

دفتر پیشخوان دولت شهرشوش شماره 72-21-1276 در استان خوزستان

مسئول: علی کعبی فرد

آدرس:خیابان فتح المبین- خیابان سوسنگرد- پلاک 5