فهرست دفاتر پیشخوان دولت شهر الیگودرز (6708 مورد)


دفتر پیشخوان دولت  شهرالیگودرز شماره 72-34-1234 در استان لرستان

دفتر پیشخوان دولت شهرالیگودرز شماره 72-34-1234 در استان لرستان

مسئول: علیرضا عباسی

آدرس:بلوار شاهد شمالی- روبروی بیمارستان امام جعفر صادق(ع)
دفتر پیشخوان دولت  شهرالیگودرز شماره 72-34-1236 در استان لرستان

دفتر پیشخوان دولت شهرالیگودرز شماره 72-34-1236 در استان لرستان

مسئول: سارا بهرامسری

آدرس:بلوار شرقی- بلوار شهیدرضا روشنی- جنب نمایندگی سایپا
دفتر پیشخوان دولت  شهرالیگودرز شماره 72-34-1186 در استان لرستان

دفتر پیشخوان دولت شهرالیگودرز شماره 72-34-1186 در استان لرستان

مسئول: روح اله احمدی

آدرس:خ امام - خ پارک شهر روبروی کتابخانه امام محمدباقر ع
دفتر پیشخوان دولت  الیگودرز شهرالیگودرز شماره 72-34-1232 در استان لرستان

دفتر پیشخوان دولت الیگودرز شهرالیگودرز شماره 72-34-1232 در استان لرستان

مسئول: یاسر سرداری

آدرس:خیابان امام ، خیابان حجاب ، نبش کوچه توحید 4
دفتر پیشخوان دولت  شهرالیگودرز شماره 72-34-1059 در استان لرستان

دفتر پیشخوان دولت شهرالیگودرز شماره 72-34-1059 در استان لرستان

مسئول: المیرا حاتمی

آدرس:خیابان امام خمینی (ره) - روبروی تالار آسمان
دفتر پیشخوان دولت  شهرالیگودرز شماره 72-34-1126 در استان لرستان

دفتر پیشخوان دولت شهرالیگودرز شماره 72-34-1126 در استان لرستان

مسئول: محمدناصر بابایی

آدرس:خیابان ساحلی- روبروی زندان - مجاور پلیس +10
دفتر پیشخوان دولت  الیگودرز شهرالیگودرز شماره 72-34-1157 در استان لرستان

دفتر پیشخوان دولت الیگودرز شهرالیگودرز شماره 72-34-1157 در استان لرستان

مسئول:سید علی حسینی

آدرس:خیابان مدرس ، بین چهارراه محمدی و میدان شهدا ، نبش کوچه شهید سرلک