بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

 

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل خریدار)

 

تنظیم سند رسمی و کسر بهای پارکینگ

 

(مشخصات کامل فروشنده)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

جنابعالی با امضاء‌ قراردادی با اینجانب توافق نموده اید ملک خود واقع در................................................. به متراز............به مبلغ  ............ ریال به اینجانب فروخته ،‌با تسویه ثمن مورد معامله  به انتقال حقوق قانونی  مربوط به پارکینگ اقدام نمایید ،‌نظر به اینکه حسب قرارداد تنظیمی مورد معامله عبارت بوده از یک دستگاه آپارتمان با آب و برق  و گاز و تلفن و انباری و پارکینگ  اما به لحاظ مشکلات و ضوابط شهرداری مورد معامله فاقد پارکینگ است ،‌تقاضا دارم با جلب نظر کارشناس با کسر بهای پارکینگ بعد از ابلاغ اظهار نامه به مدت 5 روز در دفتر خانه حاضر شده و نسبت به انتقال رسمی  سند اقدام نمایید در غیر اینصورت از طرق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.