بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل کارفرما  )

 

منع ادامه عملیات ساختمان و انجام آن طبق قرارداد

(مشخصات کامل پیمانکار)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

به موجب قرارداد  شماره ........مورخ ............   جنابعالی متعهد گردید که در ملک واقع در  ................  تعداد ............ واحد آپارتمان ........ خوابه طبق نقشه مصوب  احداث کنید.  اما پس از شروع کار در عملیات ساختمان تخلف نموده و ادامه آن موجب بروز خسارات بیشتر به اینجانب خواهد شد، از طرف دیگر این ترتیب در بردارنده مخارج بیشتر می شود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است. لذا از جنابعالی تقاضای  توقف ادامه عملیات ساختمانی و  بازگشت به انجام تعهد خود طبق قرارداد را خواستارم. در صورت عدم انجام تعهد مطابق قرارداد ضرر ناشی به عهده جنابعالی بوده ،‌و در صورت ادامه عملیات ساختمانی به صورت غیر قانونی موارد از طریق محاکم قضایی پیگیری خواهد شد .

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.