نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

        

بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل دارنده چک )

 

(مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه) 

(مشخصات کامل صادر کننده چک )

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم    ........ فقره چک شماره (شماره ها ).........   مورخ   ......... بانک  ....... شعبه ......  به مبلغ .......   از حساب جاری............    صادر
نموده اید . با مراجعه به بانک محال علیه به علت ......... چک برگشت شده است .

با توجه به اینکه مدت .............. از تاریخ پرداخت وجه چک فوق الذکر گذشته است از جنابعالی تقاضا می شود بدون حضور به مراجع قضایی وجه اصل چک و خسارات وارده بر اثر تاخیر تادیه را پرداخت نمایید ،‌در صورت عدم پرداخت از طریق محاکم دادگستری اقدام و پیگیری خواهم کرد .

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.