بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل شریک)

انحلال شرکت

(مشخصات کامل مدیر عامل)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

اینجانبان سهامداران شرکت                      که در مورخ                   در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است با توجه به اینکه شرکت     به اهداف تاسیس خود نرسیده است و ادامه با این وضع ممکن نبوده ،‌لذا بعد از ابلاغ این اظهار نامه به مدت ده روز مهلت داده می شود جهت مذاکره برای انحلال شرکت مجمع عمومی تشکیل دهید ، در غیر اینصورت دیگر سهامداران به تشکیل جلسه فوق العاده اقدام خواهند نمود و در مورد انحلال شرکت تصمیم خواهند گرفت .

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.