بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات مستاجر

  استرداد مبلغ ودیعه

مشخصات موجر

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب به موجب قرارداد اجاره که در تاریخ ..... به شماره ..... در دفتر مشاور املاک به نشانی ....... انعقاد نموده اید، مبلغ ...... ریال بابت ودیعه و مبلغ ..... ریال بابت اجاره بهای ماهیانه تعیین گردید. حال پس از گذشت یکسال از آن تاریخ و منقضی شدن مدت اجاره نامه، اینجانب بنا بر اطلاع به مؤجر اقدام به تخلیه عین مستأجره نموده و تقاضای استرداد مبلغ ودیعه را به طور شفاهی داشته ام. اما تاکنون مؤجر پاسخی به این امر نداده است. لذا از جنابعالی تقاضا دارم که پس از رؤیت این اظهارنامه نسبت به بازگرداندن ودیعه مزبور در اسرع وقت اقدام نمایید و در غیراین صورت بنا بر امانی بودن ودیعه مزبور در ید حضرتعالی، مراتب را از طریق مراجع حقوقی و کیفری پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.