فهرست دفاتر ازدواج و طلاق ایلام (10 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 54 ایلام در استان ایلام

سردفتر:احمد علی محمدی

آدرس:ایلام-خیابان پاسداران-کوچه شهید لطفی - کد پستی: 0

دفتر ازدواج و طلاق شماره 12 ایلام در استان ایلام

سردفتر:روح الله فتح اللهی

آدرس:ایلام-خیابان 24 متری ولیعصر-بالاتر از چهار راه مقاومت - کد پستی: 6931745481

دفتر ازدواج و طلاق شماره 14 ایلام در استان ایلام

سردفتر:رحمت الله خاصی

آدرس:ایلام - خ آیت اله حیدری روبه روی شرکت مخابرات استان ایلام - کد پستی: 6931945881

دفتر ازدواج و طلاق شماره 77 ایلام در استان ایلام

سردفتر:جمال چراغی

آدرس:ایلام هانیوان خ بلال حبشی - کد پستی: 6931994481

دفتر ازدواج و طلاق شماره 9 ایلام در استان ایلام

سردفتر:سامی رحیمی نیا

آدرس:ایلام / میدان خیام / خ شهید رجائی - کد پستی: 6931684853

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10 ایلام در استان ایلام

سردفتر:حیدر علوی فیلی

آدرس:ایلام - انتهای بلوار سیدالشهداء(ع)- جنب بیمه دانا - کد پستی: 6931846437

دفتر ازدواج و طلاق شماره 6 ایلام در استان ایلام

سردفتر:فرج اله رحیمی

آدرس:ایلام -خیابان آیت الله حیدری-کوچه شهید آستوی - کد پستی: 6931949155

دفتر ازدواج و طلاق شماره 37 ایلام در استان ایلام

سردفتر:هوشنگ کمالی

آدرس:ایلام - خ آزادی -ابتدای خ آزادی 9 - 09393899073 - کد پستی: 6931636637