فهرست دفاتر ازدواج و طلاق خرم آباد (21 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 13 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:علی گل مرادیان

آدرس:خرم آباد-خیابان انقلاب - کد پستی: 6815857516

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:حسین سهرابی فرد

آدرس:لرستان خرم آباد چهارراه اسدابادی جنب پل پیروزی - کد پستی: 6818638661

دفتر ازدواج و طلاق شماره 16 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:حمزه حیدری

آدرس:خرم آباد - خیابان انقلاب - روبروی بیمارستان عشایر - کد پستی: 6816717857

دفتر ازدواج و طلاق شماره 6 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:سید علی اکبر شاهرخی

آدرس:خرم اباد خیابان علوی مقابل بانک کشاورزی. - کد پستی: 6813936835

دفتر ازدواج و طلاق شماره 18 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:محمد ربیعی

آدرس:خرم آباد میدان امام حسین ع 100مترپایین تراز میدان بطرف گلدشت جنب پلیس بعلاوه 10 - کد پستی: 6814637659

دفتر ازدواج و طلاق شماره 21 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:سید علی اکبر رحیمی پور

آدرس:خرم آباد – خیابان علوی – نرسیده به میدان شقایق – روبروی تامین اجتماعی شعبه 3 - کد پستی: 6813913334

دفتر ازدواج و طلاق شماره 20 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:تقی شکری ظفرآبادی

آدرس:خرم اباد-خ انقلاب - نرسیده به بیمارستان شهدای عشایر-نبش کوچه شهید خسروی - کد پستی: 6819843379

دفتر ازدواج و طلاق شماره 19 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:حسین دولتشا

آدرس:خرم آباد -خ انقلاب- بین خ دلفان وبیمارستان-روبروی بانک صادرات-کوچه مصطفی خمینی-پ 28 - کد پستی: 6816735555

دفتر ازدواج و طلاق شماره 8 خرم آباد در استان لرستان

سردفتر:جعفر کرمی

آدرس:خرم آباد -خ انقلاب - شیرخوارگاه - نبش کوچه بهداشت - کد پستی: 6813635767