دادستان قزوین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بر اساس قانون تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه ممنوع است.

 

khodro.jpg (87 KB)

وی اضافه کرد  مطابق ماده 42 قانون بیمه مزبور، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است و مأمورین راهور و پلیس‌راه موظف‌اند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه زمینی فاقد بیمه‌نامه را تا هنگام ارائه بیمه مربوطه در محل مطمئنی متوقف کنند. لذا مأمورین در تصادفات به این ماده توجه کافی داشته باشند.