hasanabad.jpeg (87 KB)
 
 
محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه با اشاره به سوختن تعداد زیادی از اسناد تنظیمی مردم در دفترخانه شماره 39 در آتش سوزی میدان حسن آباد بیان کرد:"جای هیچ نگرانی برای افرادی که اسناد قطعی غیرمنقول خود را از دست داده اند وجود ندارد، چرا که نمونه این اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجود است. افرادی که در این دفتر اقدام به تنظیم و ثبت سند قطعی غیرمنقول کرده اند می توانند نمونه ای از سند خود را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کنند. وی ادامه داد:"در زمانی که دفتر دایر بود، خلاصه معامله‌ها در دفتر املاک به ثبت ‌رسیده و سوابق آن در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موجود است. البته در همه دفاتر اسناد رسمی تعدادی از این اسناد وجود دارد و چون طبق قانون همه افراد باید برای تنظیم اسناد خود به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند، این افراد هم برای تنظیم اسناد خود به این دفاتر مراجعه داشته اند." /ایرنا