ghovelogo.jpeg (53 KB)
 
 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جمع وکلا استان خراسان رضوی درباره لزوم شفافیت حق الوکاله ها برای زدودن بدبینی مردم نسبت به جامعه وکالت بیان کرد:" مردم باید بدانند که حق الوکاله ها چقدر است، ما باید با سرعت از این مشکلات عبور کنیم تا بتوانیم به عمق بخشیدن به امور دست یابیم. همواره در جلساتی که با سایر قوه داشته ایم تاکید کردم که به هیچ عنوان موافق بالا رفتن هزینه های دادرسی نیستم بلکه معتقدم این هزینه ها باید کاهش یافته، دسترسی مردم به عدالت تسهیل شود. به همکاران خود نیز گفته ام که اگر کسی پول نداشت وکیل بگیرد، باید آنقدر زمینه احقاق حق در دستگاه فراهم باشد که بتواند به حق خود برسد، مردم باید کاملا احساس کنند که آهنگ کار قاضی و وکیل آهنگ اجرای عدالت است و اگر چنین احساسی در مردم ایجاد نشد، قوه قضاییه، دانشگاه و جامعه وکالت باید به مطالعه دلایل آن بپردازند و به صورت جدی آسیب را شناسی کنند." (منبع خبر:ایسنا)