parvande.jpeg (112 KB)
 
 
 
 یزدالله طاهری ‌نسب رئیس کانون وکلای خوزستان در نشست خبری که در اهواز برگزار شد، با اشاره به فعالیت وکلای تسخیری بیان کرد: بر اساس قانون، هر وکیل دادگستری موظف است سالانه سه پرونده را به صورت رایگان پیگیری کند که ما از بدو تاسیس کانون تاکنون این کار را انجام داده ایم. برای مثال وکلای کانون وکلا در سال 96، 573 پرونده، در سال 97، 664 پرونده و از ابتدای سال 98 تاکنون نیز 352 پرونده وکالت رایگان داشته‌اند. بخش عمده‌ای از افزایش این پرونده‌ها در سال جاری به علت این است که وکلای تسخیری با صداقت از حق موکلان خود دفاع می‌کنند.
 وی در ادامه با اشاره به کمیسیون معاضدت، گفت: در پرونده‌های غیرکیفری هر گاه شخصی تمکن مالی برای پرداخت هزینه وکیل ندارد، کانون وکلا این فرد را به کمیسیون معاضدت معرفی می‌کند و شرایط فرد در کمیسیون بررسی می شود تا وکیل رایگان در اختیار وی قرار دهند. با این وجود، کمیسیون معاضدت همچنان مورد شناخت مردم نیست و مردم از فعالیت این کمیسیون آگاهی ندارند./ایسنا