رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به استفاده وکلای عضو مرکز وکلای قوه قضاییه از آرم سینه‌ای مشابه آنچه توسط وکلای کانون وکلا بر سینه‌شان نصب می‌کنند، انتقاد کرد.
 
arm.jpeg (80 KB)
 
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در انتقاد به شباهت آرم سینه ای کانون وکلا با آرم سینه ای وکلای قوه قضائیه گفت: در هفته آخر مدیریت آیت الله لاریجانی، بر برنامه منقضی شده توسعه سوم آیین نامه‌ای وضع کردند که در واقع برای تضعیف نهاد اصلی و تقویت نهاد موازی، مرکز امور مشاوران بوده و متضمن مقرراتی است که در جایگاه قانونگذاری است که با وجود اعتراض و مکاتبه، پاسخی دریافت نکردیم. چند ماهی نگذشته بود که ناگهان دو رای در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و عملا نهاد مدنی در فشار جدی قرار گرفت که اخیرا اخباری خاصی از آنجا به گوش می رسد که نتیجه آن از تضعیف بیشتر نهاد مدنی برای تقویت نهاد موازی است. رسانه ملی و چند رسانه خاص به صورت مستمر به این نهاد مدنی حمله کردند. سپس رئیس جدید مرکز امور مشاوران به بهانه تغییر آرم آن مرکز، آن هم بدون مجوز، شبیه به آرم یکصدساله کانون‌ وکلا ساخته و امروز هم آرم سینه را هم رنگ و شبیه و نزدیک به آرم سینه وکلای دادگستری ساخت که این اقدام اخیر غیرقابل باور بوده است. چنین  رفتار بهت آوری، این شبهه را القا می کند که گویی دیگر این تفکر نه خود را مقید و نیازمند به نظارت می‌دانند و نه توجه کافی به رعایت اصول دارند./ایسنا