رئیس قوه قضاییه در این مورد گفت: اگر کسی به هر نحوی گزارشی درباره تخلف و تعدی به حقوق مردم دارد، آنرا به دستگاه های مسئول اعلام کند. 
سید ابراهیم رئیسی دیروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بیان کرد: هم بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیر مستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می شود. ما معتقدیم در عین قاطعیت باید عادلانه برخورد کنیم. 
 
 
raeisi.jpeg (74 KB)
 
 
رئیس قوه قضاییه 19 تیرماه آیین نامه این قانون را در 21 ماده و هشت تبصره ابلاغ کرد که بر اساس ماده 12 این قانون، مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حسابهای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
دو هفته پیش حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سنندج نیز گفت: با هدف شفاف سازی وضعیت مالی مدیران، به زودی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان به صورت پایلوت در تهران راه اندازی و افتتاح می‌شود. سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف 2 هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضاییه راه اندازی می شود./ایرنا