رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به متهمین پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صدا و سیما، فرصتی حدودا دو هفته ای داد تا مدارک و مستندات خود را ارائه دهند.
 
 
shajarian.jpeg (61 KB)
 
 
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران، روز سه شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت شجریان از صدا و سیما، بیان کرد: پرونده برخی نواقص داشت که متهمان از دادگاه مهلت خواستند تا مستندات و مدارک را درباره قراردادها ارائه کنند. دادگاه به متهمان پرونده 10 روز وقت داده است تا مستندات خود را ارائه کنند و پس از آن تصمیم لازم در این باره اتخاذ می‌شود.
لازم به ذکر است پنجم شهریور امسال، جلسه رسیدگی به پرونده شکایت شجریان از صدا و سیما با حضور متهمان پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. شجریان 10 سال پیش از صدا و سیما نیز به خاطر پخش بدون اجازه آثارش شکایت کرده بود که این شکایت پس از فراز و نشیب‌های بسیار، در شعبه دادگاه کارکنان دولت با این استدلال که پخش آثار از صدا و سیما موجب شهرت شجریان شده، رد شد. (منبع خبر: ایرنا)