لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت که از سویی نوید و امیدی نسبت به بهبود شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در خانواده و اجتماع است، از سوی دیگر بیم هایی را نسبت به آنچه تفاسیر متعدد از موارد قانونی خوانده شده، ایجاد کرده است. منتقدان از تغییرات ناخوشانید این لایحه می گویند و استحاله ای که در رفت و برگشت های متعدد در ماهیت آن صورت گرفته، موافقان اما، این لایحه را در ذات خود اقدامی مثبت میخوانند که نقدی بر عمق آن وارد نیست.
 
 
amniat.jpeg (11 KB)
 
 
فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و دبیر کمیسیون فرهنگی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از موافقان این لایحه ضمن اظهار رضایت از تغییرات ایجاد شده در لایحه جدید، بیان کرد: از ابتدا که این لایحه از قوه قضاییه قبلی و دوره آقای صادق لاریجانی تدوین و ارائه شد، این بحث مطرح شد که تکرار در این لایحه بسیار زیاد است؛ جرم انگاری ها در آن بسیار سنگین بود و گفته بودند ممکن است، به خانواده و تحکیم آن آسیب بزند؛ مثلا خانمی که بخواهد 10 سال شوهرش را به زندان بیاندازد، این دیگر زندگی مشترک نخواهد بود؛ به همین دلیل و به دلیل یک سری دیگر از مسائل این لایحه مقداری اصلاح شد، مواد آن بعضا با هم ادغام شد و آنهایی که شبیه به هم یا تکراری بودند، حذف شدند و تلاش شد تا حالت جنسیتی آن لایحه کمتر شود. یک سری مواد هم از سوی قوه قضائیه جدید، به آن 50 مورد قبلی اضافه شده و الان 77 ماده  شده است؛ یک سری مواد خوبی به آن اضافه شده است. خشونت هایی مانند عدم فرزند پروری یا عدم ازدواج تا پنج یا ده سال،  نمونه هایی از خشونت علیه زنان هستند که در قوه قضائیه جدید در این لایحه ملحوظ شده اند تا حالت صیانت و کرامت خانم ها را داشته باشد. اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم، در این 77 ماده ای که لحاظ شده است، 5 مبحث ویژه و مهم در نظر گرفته شده است؛ جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت روانی و معنوی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن.
وی در پاسخ به این سوال که منتقدان می گویند محدودیت در گرایش های تحصیلی که در لایحه جدید ذکر شده، می تواند به ایجاد محدودیت و تبعیض بیشتر برای زنان منجر شود، بیان داشت: چه محدودیتی؟ ما سالن مختص اینها تخصیص می دهیم. خانمی که می خواهد برود شنا کند، باید یک جای سرپوشیده و مناسب ارزش های اسلامی باشد و نه یک سالن ورزشی سرباز. ما در تمامی رشته ها تساوی زن و مرد را داریم؛ فقط برخی رشته ها برای خانم ها مناسب نیست؛ مثلا چاه نفت است و طرف می خواهد برود سر چاه نفت؛ آنجا ما خانم را بفرستیم برود سر چاه نفت با شرایط بد یا اولویت را به آقایان بدهیم؟ اینها محدودیت نیست./ ایرنا