رئیس سابق کانون وکلا از طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها انتقاد کرد و افزود: این مساله با اصل ‌آزادی بیان و فسلفه وجودی رسانه‌ها منافات دارد.
 
 
najafitavana.jpeg (39 KB)
 
 
علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما که به مجلس ارائه شده است، بیان کرد: متاسفانه در کشور ما همیشه مسائل به دلیل تعمیم یک نوع فرهنگ خاص، صفر یا صدی میباشند. در بحث مربوط به انتشار مصاحبه‌های اشخاص، ما بدون توجه به اصل مشکل و بدون عنایت به راه حل‌های منطقی برای حل مشکل اَبرو، سعی در کور کردن چشم داریم. واقعیت این است ممنوعیت انتشار اعترافات و مصاحبه‌ها با قانون راه حل موضوع نیست، اینکه ما با یک اقدام ضربتی سعی کنیم هر نوع انتشار مصاحبه یا اعتراف را ممنوع کنیم، این مساله با اصل ‌آزادی بیان و فسلفه وجودی رسانه‌ها منافات دارد. بهتر بود به جای این طرح نمایندگان مجلس طرحی ارائه کنند که ضابطین عام و خاص ممنوع از اخذ اعتراف یا گرفتن اظهارات برخلاف تمایل شخص باشند. البته در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی داریم که اخذ هرگونه اقرار و اعتراف ممنوع و قابل مجازات است، اما چگونگی اجرا و پیگیری این اصل توسط ریاست قوه قضائیه، ریاست جمهوری و مقامات عالی کشور مهم است. اگر اساس قضیه به درستی پایش، نظارت و اجرا شود مسلما نیازی به ممنوع کردن یک رسانه و محدود کردن گستره انجام وظایف رسانه نخواهد بود، اساس قضیه را نباید فراموش کرد./ ایسنا