حمید گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی طی گفت‌وگویی با رسانه ها بیان کرد: امروز با حضور کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی و موکلم صحنه جرم مجددا بررسی شد.
 
 
vakilnajafi.jpeg (79 KB)
 
 
وی اضافه کرد رای پرونده موکل از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است و دیوان عالی  اعتراضات، ایرادات و نقایص ما را درباره ارجاع به کارشناس اسلحه و پزشکی قانونی وارد دانست. طبیعتا بحث گلوله دفرمه تاثیر گذار است. به همین دلیل  دادگاه چند روز پیش کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی را تعیین کرد و امروز جلسه معاینه محل در صحنه قتل توسط کارشناسان انجام شد. موکلم نیز توضیحات لازم را شرح داد و به سوالات کارشناسان پاسخ و کارشناسان از ابهامات و مسایل مطلع شدند. فلسفه جلسه امروز بازشدن راه برای پاسخ دادن به سوالات دیوان عالی بوده است زیرا رایی که صادر شده خواسته هایی برای رفع نقص داشته است. از جمله تعیین کارشناس اسلحه و پزشکی قانونی برای فلسفه دفرمه شدن گلوله که احتمال شبه عمد بودن هست. کارشناسان می توانند در تخصص خودشان جواب سوالات را دهند. مثلا کارشناس پزشکی قانونی موضوع دفرمه بودن گلوله را بررسی می کند و کارشناس اسلحه محل اصابت گلوله و نحوه شلیک و نحوه دفرمه شدن گلوله را بررسی می کند تا بعد از نظر کارشناسان  دادگاه وقت رسیدگی تعیین کند./ ایسنا