مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: سی ام آبان مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان پایان می یابد.  
 
 
samane.jpeg (43 KB)
 
 
 
داوود کریمی مرید، مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان، بیان کرد: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود. سی ام آبان ماه جاری مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان پایان می یابد. به منظور تسهیل فرآیند اظهار دارایی با دستور رئیس قوه قضائیه، از بیست و هشتم مهرماه دسترسی به سامانه ثبت دارایی در بستر شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر گردیده است و تاکنون بسیاری از مسئولان توانسته اند اطلاعات دارایی و اموال خود را اظهار نمایند.
وی همچنین در رابطه با ایجاد دفاتر موقت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نقاط مهم حاکمیتی بیان کرد: ایجاد این دفاتر تنها در راستای سهولت ثبت نام ثنا توسط مسئولان بوده است، در عین حال مسئولان مذکور می توانند در این دفاتر موقت یا در محل حضور خود اموالشان را در سامانه ثبت کنند. کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم از روز شنبه هجدهم آبان در نقاط مهم حاکمیتی حضور یافته و ثبت نام "ثنا" را برای آن دسته از مسئولان که تاکنون موفق به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشده اند، انجام خواهند داد. دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئولان با مراجعه به نشانی residegi.adliran.ir  امکان پذیر است. (منبع خبر: ایسنا)