دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: به پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها تذکر می دهم؛ به بساط بهره کشی از کودکان پایان دهند، در غیر اینصورت به زودی باید پاسخگوی رفتارهای غیرقانونی خود باشند.
 
 
 
kodakkar.jpeg (67 KB)
 
 
محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک صبح امروز (سه شنبه) در رابطه با بهره کشی از کودکان، بیان کرد: به پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها تذکر می دهم؛ به بساط بهره کشی از کودکان پایان دهند، در غیر اینصورت به زودی باید پاسخگوی رفتارهای غیرقانونی خود باشند. از شهردارها به ویژه شهرداری تهران می خواهم، سریعا به قراردادهای پیمانکارانی که از کودکان بهره کشی می کنند، پایان دهند. 
وی ادامه داد: مسئولیت مدیریت، ساماندهی و حمایت اجتماعی از کودکان کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فعالیت ها در این راستا توسط سازمان بهزیستی به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه مدیریت می شود، بنابراین از سازمان بهزیستی درخواست داریم برای حمایت از کودکان تدابیر لازم اتخاذ شود و آنها را مورد حمایت قانونی قرار دهد.
وی با اشاره به اتفاقی که برای کودک زباله گرد در استان البرز رخ داد، گفت: بلافاصله بعد از شنیدن موضوع از دستگاه های ذیربط برای دستگیری سریعتر فردی که مرتکب عمل زشت، غیراخلاقی و غیرقانونی شده بود، تقاضای تعقیب و مجازات کردیم، همچنین با معاون سازمان بهزیستی در تماس بودیم تا برای حمایت از آن کودک آسیب دیده هر تلاشی لازم است، انجام شود./ ایرنا