رئیس سازمان بازرسی از ورود این سازمان به موضوعاتی همچون آلودگی هوا و سیل و شناسایی متخلفان در پیدایش مشکلات در این زمینه ها خبر داد.
 
 
alode.jpeg (32 KB)
 
 
 
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در رابطه با متخلفان اداری در موضوعاتی همچون سیل و آلودگی هوا بیان کرد: در جریانات سال جاری مانند سیل و آلودگی هوا، بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از ترک فعل‌ها بود، دستگاه‌های اجرایی وظایفی داشتند که انجام ‌ندادند. البته سازمان بازرسی ورود داشته، بررسی کرده و موارد متعددی به عنوان متخلف معرفی شده‌اند. 
وی ادامه داد: در قانون سلامت نظام اداری هر فعل و ترک فعل، فساد محسوب می‌شود. گاه ترک فعل‌ها خسارت بیشتری از اقدام خلاف برای آن مجموعه و کشور دارد. نظارت به معنای بررسی عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها و تطبیق با چیزی است که باید انجام می‌شد. اگر باید فرایندی ظرف 10 روز، کمتر یا بیشتر طی می‌شد، اما نشده، باید مورد سوال و بررسی قرار گیرد.
درویشیان تصریح کرد: فساد صرفا مالی و اقتصادی نیست، گاهی این فساد اداری است که موجب نارضایتی مردم می‌شود، عدم انجام وظیفه و سهل‌انگاری، فساد است. بعضا حتی تاثیر فسادهای غیر مالی در ناامیدی مردم، بیشتر از فسادهای مالی است. یکی از رویکردهای جدی ما، تقویت نظارت ‌های درون دستگاهی است که اگر تخلف صورت گرفت، مسئول باید پاسخگو باشد./ ایسنا