eteraz.jpeg (34 KB)
 
 
 
روسای کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در اجلاس فوق العاده با صدور بیانیه ای از رئیس قوه قضائیه، بازنگری سریع در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و اتخاذ سیاست نسبت به نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را درخواست کردند.
در این بیانیه خطاب به سید ابراهیم رئیسی آمده است: ادامه برخی تضییقات برای حق دفاع مردم و محدود کردن طیف وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکلای تایید شده، در برخی احکام قانونی نظیر تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و علی الخصوص نحوه اجرا و گسترش دامنه آن توسط قوه قضاییه و نیز میدان دادن به برخی افراد و جریان ها برای تضعیف جایگاه کانون های وکلای دادگستری، به عنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند دادرسی عادلانه در دادگستری، علاوه بر ایجاد اخلال در اعتماد به تحولات مثبت قوه قضائیه، موجب می شود که این قوه در پیشبرد سیاست ها و برنامه های اصلاحی و توسعه قضایی ناکام و  ناکارآمد جلوه کند.
یکی از جلوه های عینی این فرصت دهی ناروا، اقدامات و تلاش های مشکوکی است که با وجود آمادگی کانون های وکلا برای جذب وکیل مطابق تصمیم مرجع قانونی، برای گسترش مرکز مستند به ماده منسوخ 187 قانون برنامه سوم توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفته است. اخیراً نیز مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تفسیری نادرست از قانون و با استفاده از امکانات عمومی، بدون رعایت استانداردهای لازم، آزمون سراسری مورد نظر خویش را برگزار کرد. صرف نظر از وجود تردید جدی در قانونی بودن برگزاری این آزمون و همچنین برخی شایعات خطرناک در خصوص کمّیت پذیرش، کیفیت برگزاری آزمون و تلاش برای افزایش کمی داوطلبان به طرق مختلف از جمله نادیده گرفتن برخی شرایط قانونی، این دغدغه و نگرانی را قوت بخشیده که مرکز مذکور حتی به ضوابط اعلامی قبلی خویش از جمله ضرورت کسب میانگین حداقل 5٠ درصد دروس برای دعوت به مرحله دوم آزمون (مصاحبه) نیز ملتزم و پایبند نباشد. کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، از مسئولان محترم ذیربط می خواهد که سکوت در برابر تضعیف جایگاه نهاد وکالت مستقل را کنار نهند و مانع اقدامات روزمره ای شوند که سبب نارضایتی روزافزون جامعه شصت هزار نفری وکلای دادگستری می شود./ ایرنا