نخستین جلسه دادگاه روح الله زم صبح امروز (دوشنبه) در شعبه ١5 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

 

11357419_471.jpg (79 KB)

 

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه متهم روح الله زم را در شعبه 15 دادگاه انقلاب با حضور مستشار، وکیل مدافع و نماینده دادستان در اجرای مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌کنم. وی در ادامه با اشاره به مواد 354، 358 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری از وزیری نماینده دادستان خواست تا برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه، عناوین کیفرخواست شامل 17 بند اتهامی به شرح زیر را اعلام کرد:
1-  افساد فی الارض
2-  تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور
3-  جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه
4-  جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه
5-  همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
6-  اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
7-  مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده
8-  عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
9-  مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
10-  مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور
11-  مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده
12 - تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
13-  توهین به مقدسات اسلام
14-  توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
15-  توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
16-  تحصیل ما از طریق نامشروع جمعا به میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو
17-  شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی / ایسنا