حقوقدان درفشان اظهار کرد: اگر شخص ناقل با علم بر وجود علایم بیماری خویش دستورات قرنطینه را رعایت نکند و قصد آسیب رساندن به دیگران در وی محرز شود،‌ در صورت بروز خسارات جانی وی ‌مرتکب قتل عمد شده و دارای مسئولیت بسیار جدی کیفری خواهد بود.

 

4399966.jpg (82 KB)

 

پیام درفشان وکیل دادگستری در رابطه با کسانی که دستورات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند یا با علم به داشتن علائم ابتلای به ویروس کرونا، سلامتی دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند چیست؟ بیان کرد: اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند؛ اولا باید به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند و در صورتی که مشاغل دولتی دارند، برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند و با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که بر خلاف درخواست‌های اعلامی مسئولین، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان تردد کنند و امنیت جامعه را به خطر بیاندازند، به موجب ماده 9 قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار به صراحت بیان شده است که  هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم ‌می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر شخص ناقل با علم بر وجود علایم بیماری در خویش نسبت به رعایت دستورات قرنطینه تخطی کند و قصد آسیب رساندن در مرتکب احراز شود، در صورت وقوع خسارات جانی مرتکب قتل عمد شده است و دارای مسئولیت بسیار جدی کیفری خواهد بود. باید توجه داشت همه جرائم به صورت عمدی اتفاق نمی‌افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می‌شود که در آن عمد نداشته است امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش است./ ایرنا