نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: قانونی شدن طرح تقلیل مدت مجازات حبس کمک می‌کند که از مدت مجازات کاسته و به اثرگذاری آن افزوده شود؛ به صورتی که وقتی 15 سال حبس را به 7 سال حبس کاهش دهیم، فرد واقعا 7 سال زندان را تحمل می‌کند.

 

Screenshot_2018-10-04-10-15-04-14.png (85 KB)

 

یحیی کمالی‌پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح تقلیل مجازات حبس و اثرگذاری این طرح بر کاهش جمعیت کیفری بیان کرد: در سال های اخیر شاهد کاهش اثرگذاری مجازات ها و به خصوص کاهش جنبه بازدارندگی مجازات حبس بوده‌ایم؛ با توجه به اخذ مرخصی های متعدد در جریان حبس های طویل المدت نه خود مجرم و نه جامعه بازدارندگی مجازات حبس را احساس نمی کردند.

وی ادامه داد: بر همین اساس قانونی شدن طرح تقلیل مجازات حبس کمک می‌کند که از مدت مجازات حبس کاسته و به اثرگذاری آن افزوده شود به صورتی که وقتی 15 سال حبس را به 7 سال حبس کاهش دهیم، فرد واقعا 7 سال زندان را تحمل می‌کند؛ در واقع باید به گونه ای شود که به این ولنگاری حوزه مجازات های جایگزین پایان داده شود و در یک چارچوب قانونی قرار گیرد.

کمالی پور اضافه کرد: اگر طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به تصویب برسد و نهایی شود، می‌تواند جمعیت کیفری زندان را کاهش دهد و بر اثرگذاری مجازات حبس بیفزاید، در این طرح بر تعداد جرائم قابل گذشت افزوده شده و اصلاحات مختلفی انجام شده،‌ این طرح می‌تواند شرایط خوبی را برای مجازات‌ها فراهم کند./ ایسنا