مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از تعطیلی یک موسسه پزشکی غیر مجاز خبر داد.

 

156976213.jpg (60 KB)

 

مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در این رابطه بیان کرد: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قم، گزارش تخلف فرد فاقد صلاحیتی که مرتکب ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز در قم شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کرد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و احضار متهم، مشخص شد که این فرد با ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، نسبت به انجام خدمات درمانی اقدام کرده که در چند مورد نیز موجب آسیب رساندن به بیماران شده است.

مهدی ریاضی افزود: با توجه به مستندات پرونده، وقوع تخلف از سوی متهم برای شعبه رسیدگی کننده محرز و نهایتاً حکم به تعطیلی موسسه پزشکی غیر مجاز صادر و اجرا شد./ ایسنا