سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: مرخصی زندانیان تا پایان فروردین ماه تمدید شده است، بجز کسانی که در ایام مرخصی رفتار غیرقانونی و مجرمانه ای داشته‌اند.

 

morkhasi.jpg (60 KB)

 

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درمورد تمدید مرخصی زندانیان به علت شرایط پیش‌آمده بیان کرد: در روزهای پایانی سال گذشته ریاست قوه قضاییه بعد از بخشنامه اولیه اعطای مرخصی به زندانیان، بخشنامه دیگری صادر کرد و در آن بخشنامه مقرر شد زندانیانی که به هر دلیل از اعطای مرخصی این ایام محروم شدند و نتوانستند از این مرخصی استفاده کنند، چنانچه شورای طبقه بندی زندان بر مبنای نحوه رفتار زندانی در داخل زندان آنها را مستحق مرخصی بداند؛ پیشنهاد مرخصی آنها به کمیته ای مرکب از رییس دادگستری استان و دادستان مرکز استان و دادستان مجری حکم و نماینده نیروی انتظامی و ضابط خاص پرونده به این کمیته پیشنهاد بشود.

وی ادامه داد: در دستور امروز رییس قوه قضائیه اعطای مرخصی به زندانیانی است که در این ایام از مرخصی استفاده کرده‌اند و 15 فروردین ماه روز پایان مرخصی آنهاست، فلذا مرخصی اعطایی به کلیه زندانیان تا پایان فروردین ماه تمدید شد؛ بجز کسانی که در ایام مرخصی رفتار غیرقانونی و مجرمانه ای داشتند و حسن رفتار نداشتند که این قبیل مشمول تمدید مرخصی نیستند.

وی خاطرنشان کرد: حسن رفتار زندانی، مقید بودن به رعایت ضوابط و مقررات داخل زندان، همراهی در برنامه‌های زندان، حسن رفتار در ایام مرخصی به بهره مند شدن زندانی از امتیازات و ارفاقاتی که برای زندانیان در نظر گرفته شده منتج می‌شود و این مسیر ادامه دارد. هم باب عفو و هم باب اعطای مرخصی به زندانیان کماکان باز است و این رفتار زندانیان است که زمینه ساز برخورداری آن‌ها از عفو، آزادی مشروط و تخفیف مجازات و مرخصی است./ ایسنا