سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نامه موسوم به نامه هنرمندان و سینماگران، برخی از کسانی که نامشان به عنوان امضاکننده آمده گفتند ما اصلا امضا نکردیم یا متن دقیق را به ما نگفته بودند.

 

name honarmandan.jpg (50 KB)

 

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران در رابطه با نامه برخی از چهره‌های سینمایی در مورد آزادی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: نامه موسوم به نامه برخی هنرمندان و سینماگران، هنرمندانه نبود؛ در این نامه از کسی که حداقل در مظان اتهامات اقتصادی است، تعریف و تمجید‌هایی شده؛ البته حکم این پرونده هنوز صادر نشده و نمی‌توانم جزییات را اعلام کنم.

وی ادامه داد: نکته دوم درباره این نامه عدم شفافیت در جمع آوری امضا‌ها بود که برخی از کسانی که نام‌شان بعنوان امضاکننده آمده، گفتند ما اصلا امضا نکردیم یا متن دقیق را به ما نگفته بودند. نکته سوم نیز انتشار این نامه در فضای مجازی بود. اگر یک جمعی نامه‌ای به یکی از مقامات می‌نویسند، باید صبر کنند تا در چارچوب ضوابط قانونی و رعایت عدل و انصاف موضوع بررسی شود.

اسماعیلی درباره تفاوت متن نامه‌ای که به قوه قضاییه آمده با متن نامه منتشر شده در فضای مجازی، اضافه کرد: دو متن را با هم مقایسه نکردم و متن نامه‌ای که به قوه قضاییه آمده را دیدم. ما به حکم قانون و بر اساس عدل و انصاف در این پرونده و پرونده‌های دیگر تصمیم خواهیم گرفت. این پرونده هنوز منتهی به صدور رای نشده و در دادسراست و کار تحقیقات  آن در دست انجام است. این پرونده بسیار گسترده‌ است و تعدادی از متهمان آن به دادگاه رفته و محکوم شده‌اند؛ اما در خصوص تعدادی دیگر از جمله فرد مورد نظرِ نویسندگان نامه، هنوز رسیدگی کامل قضایی در  پرونده انجام نشده است./ میزان